2022-04-19 12:41Branschmeddelanden

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring – snart deadline

Folkets hus i Älmhult beviljades stöd hösten 2021. Foto: Martin IngerFolkets hus i Älmhult beviljades stöd hösten 2021. Foto: Martin Inger

I maj är det ett år sedan Filminstitutet lanserade Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring. Stödet är en möjlighet för branschen att pröva nya metoder för att nå rätt målgrupp. Bland första årets beviljade stöd finns streamingtjänster som Draken Film och TriArt Play, men även biografer som Folkets hus i Älmhult. Den 3 maj är det ny deadline – men ansökan är redan öppen.

Stödet riktar sig till hela branschen och kan sökas av distributörer, filmfestivaler, biografer och streamingtjänster. Svenska Filminstitutet ser också gärna att flera aktörer samarbetar kring projekt/insatser.

– Det har varit ett framgångsrikt första år för stödet där vi genom ansökningarna har fått span på vilken typ av insatser som efterfrågas i svensk filmbransch. Till exempel ser vi en ökad satsning på att anpassa verksamheterna utifrån målgruppens egna behov och villkor. Det finns så många bra idéer och vi ser fram emot att få bevilja stöd till ännu fler av dessa, säger Johanna Holmin, ansvarig för distributionsstöd.

Stödet kan sökas för till exempel fördjupade publikanalyser och nya marknadsföringsmetoder, eller för projekt som tar fram nya sätt att nå kunskap om en films genomslag. I bedömningen beaktas nytänkande och utveckling, samverkan mellan flera branschaktörer och att projektets resultat kan delas och spridas till andra branschaktörer.

Ansökan är öppen nu (deadline 3 maj) läs mer och sök här

Bland tidigare beviljade projekt finns Draken Film och TriArt Play som beviljades stöd för omfattande målgruppsarbeten. Stöd beviljades även för biograferna Folkets hus i Älmhult och Cnema i Norrköping som just nu genomför publikanalysarbeten för att nå nya målgrupper.

För frågor, kontakta
Johanna Holmin, Ansvarig distributionsstöd
johanna.holmin@filminstitutet.se, 08-665 12 37

Daniella Mir, Administratör
daniella.mir@filminstitutet.se, 08-665 11 87Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg