2023-06-07 07:32Branschmeddelanden

Stöd till kontinuitet för produktionsbolag

Ur kommande filmen Blomster av Neil Wigardt. Foto: Folkets BioUr kommande filmen Blomster av Neil Wigardt. Foto: Folkets Bio

Nu kan produktionsbolag söka stöd för kontinuitet. Deadline för att söka är 31 augusti. Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för att utveckla och stärka den svenska filmbranschen i enlighet med målen för svensk film.

Stödet kan sökas av svenska oberoende produktionsbolag med minst tre års kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer (svenska majoritetsproduktioner).

Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller liknande eller vara del av en sådan koncern.

I år går det även att söka stöd för utveckling av bolagets verksamhet med fokus på omställning av arbetssätt, kompetenser, affärsmodeller och nya strategier för att möta framtiden. Stödet kan sökas för ett år.

Läs mer och sök här

Deadline är 31 augusti.

För frågor, mejla
Annelie Juliusson, Handläggare 
annelie.juliusson@filminstitutet.se
Tel: 08-665 12 32

Josefin Lundgren, Produktionscontroller 
josefin.lundgren@filminstitutet.se 
08-665 12 14Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg