2021-06-22 09:35Branschmeddelanden

Stöd till dramaserier för ökade kostnader med anledning av covid-19

För att minimera de negativa effekterna av covid-19 och bidra till att säkra återväxten inom film- och tv-branschen utlyser Filminstitutet idag den andra omgången av stöd till svensk dramaserieproduktion. Total budget för stödet är 65 miljoner kronor. 

Svensk film- och tv-bransch har haft stora utmaningar under den pågående pandemin. Det har till exempel gällt utebliven finansiering, ökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar samt coronasäkring av produktion.

Produktionsbolag, samproducenter och finansiärer har bidragit till att finansiera de extra kostnaderna genom om- och nedprioriteringar och reducering av planerade samarbeten. Detta har en negativ effekt på den finansiella kapaciteten och försvårar utvecklingen av och investeringen i framtida svenska dramaproduktioner.

Ansökningsperiod är 16 augusti – 1 oktober 2021 och beslut om stödet fattas i mitten av november 2021.

Läs mer om stödet

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg