2021-03-16 10:04Branschmeddelanden

Stöd för intäktsbortfall samt förlängning av tillfälligt utökat stöd för produktion

Med anledning av regeringens krisstöd till svensk film har Filminstitutet utlyst ett antal olika stöd det senaste året med syfte att stärka svensk filmbransch. Nu utlyses stöd för intäktsbortfall för lång spelfilm och dokumentär. Samtidigt förlängs det tillfälligt utökade stödet för produktion av spelfilm och dokumentärfilm.

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall under perioden 12 mars 2020 – 31 december 2020 med anledning av covid-19.

• Intäktsbortfall kan sökas för lång spelfilm som har haft biografpremiär under 2020 och haft minst 5 000 besök enligt den tillfälligt anpassade beräkningsmodellen för PRS.

• Intäktsbortfall kan sökas för lång dokumentärfilm som har haft biografpremiär under 2020 eller har haft sin internationella festivalpremiär efter den 1 maj 2019.

Stödet går att söka från och med 22 mars, med deadline 30 april 2021. Preliminär budget är 15 miljoner kronor för lång spelfilm och 5 miljoner för lång dokumentär. Fördelning av stödbudget kan komma att påverkas av antalet berättigade sökande och estimerat intäktsbortfall.

Läs riktlinjer och sök stöd för lång spelfilm här

Läs riktlinjer och sök stöd för lång dokumentär här

Förlängning av stöd till produktionsbolag och filmprojekt i produktion
Stödet är en förlängning av stödet som lanserades 2020 och som sträcker sig till 31 mars 2021. Den nya perioden löper 1 april 2021 – 31 augusti 2021. Som tidigare kan stöd sökas för del av ökade kostnader till exempel i samband med avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion, byte av inspelningsland samt för covid-19 relaterade kostnader i produktionen. Möjlighet finns också att söka för utebliven finansiering orsakad av covid-19 pandemin. Läs mer i de uppdaterade riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för utökat stöd lång spelfilm

Riktlinjer för utökat stöd lång dokumentärfilm

Riktlinjer för utökat stöd kortfilm

För frågor, kontakta:
Richard Stones, administrativ chef Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se, 08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg