2021-05-06 13:07Branschmeddelanden

Sommarutbetalningar, förlängd handläggningstid och konsulentrekrytering

Viktiga datum från produktionsstödsenheten och information om kommande rekrytering av filmkonsulenter.

Utbetalning innan sommaren
Erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) ska vara oss tillhanda i god tid före den 14 juni. Handläggning av utbetalningar initieras åter den 9 augusti.

Förlängd handläggningstid
Under sommaren förlängs handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd. Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad. Handläggningstiden för ansökningar inkomna 1 - 16 juni är sex veckor, med uppehåll i juli, vilket gör att svarsbesked kommer i augusti. Ansökningar inkomna 17 juni - 4 augusti registreras vid ankomst med handläggningsdatum från den 5 augusti.

Filminstitutet fortsätter, vid sidan av den ordinarie verksamheten, sitt omfattande arbete med särskilda krisstöd under 2021. De utökade arbetsuppgifterna innebär längre svarstider. Detsamma gäller för handläggning av ansökningar, rekvisitioner och redovisningar.

Konsulentrekrytering
I början på 2022 avslutar dokumentärfilmskonsulenten Juan Pablo Libossart samt konsulenten för debutantsatsningen Moving Sweden, Helen Ahlsson, sina uppdrag. Det innebär att Filminstitutet under hösten kommer att rekrytera två nya konsulenter. Just nu pågår en utvärdering av Moving Sweden och före sommaren kommer besked om det blir en fortsättning på satsningen 2022.

Som tidigare meddelats har Anders Nylander, filmkonsulent för lång spelfilm, och Ami Ekström, konsulent för kortfilm och nya format, tackat ja till förlängning av sina uppdrag med ytterligare två år. Anders Nylander har haft sin tjänst sedan december 2018 och Ami Ekström sedan januari 2019. Filmkonsulenternas mandatperioder är tre år med möjlighet till en begränsad förlängning.

För frågor om handläggningstid vänligen kontakta:
Annelie Juliusson, handläggare Filminstitutet
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08-665 12 32

För frågor om konsulentrekrytering vänligen kontakta:
Magdalena Jangard, chef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg