2023-06-29 05:15Branschmeddelanden

Sök till Nordic Producers Club Plus

Är du en av de många producenter som tidigare har deltagit Young Nordic Producers Club i Cannes? I så fall har du möjlighet att söka till Nordic Producers Club Plus. Deadline för ansökan är 20 augusti.

Nordic Producers Club Plus består av ett tre dagar långt program under som äger rum under Filmfest Hamburg 3-6 oktober. Kursen syftar till att uppmuntra och stärka det nordiska producentnätverket med fokus på samproduktioner och kan ses som en fortsättning av YNPC med en fördjupad inriktning på bland annat avtal och finansiering. En introduktion till regional finansiering i Tyskland ges också. Programmet består av workshops och case-studies.

Inbjudan är öppen för producenter från Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark. Deltagaravgiften är 150 EUR.

Om du vill delta, skicka ett mail till tina@filmgreb.dk med kontaktuppgifter, land, yrkeserfarenhet, vilket bolag du jobbar för samt en kort motivering till varför du vill delta.

Deadline för ansökan är söndagen den 20 augusti.

Läs mer om Nordic Producers Club Plus.


För mer info, kontakta
Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk MEDIA: ulrika.nisell@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg