2024-07-02 09:16Branschmeddelanden

Sök till EAVE:s lokala producentkurs i Karlskrona

Eave Producers workshop

Är du producent som arbetar på ett etablerat bolag eller som kanske startat eget? Är du intresserad av att i framtiden gå EAVE:s producentkurs?

EAVE:s tvådagarskurs för producenter äger rum den 15-16 oktober 2024 i Karlskrona och ges parallellt med den långa producentkursen. Deltagare i den lokala gruppen får delta i en del av den ordinarie kursens föreläsningar men får även specialkomponerade sessioner avsedda enbart för dem. Det finns stora möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med de omkring femtio internationella producenter som deltar i årets kurs samt EAVE:s experter och internationella finansiärer som är på plats under veckan.

EAVE:s experter verkar internationellt inom bland annat samproduktion, finansiering, försäljning, marknadsföring, publikstrategier och kommer under dessa dagar dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Filminstitutet står för deltagaravgift, måltider och logi dessa dagar, resan betalar producenterna själva. Dagen innan kursstart arrangeras Carl Film Forum dit är alla välkomna, men kostnader för deltagande får den enskilde stå för.

Inbjudan är öppen för producenter inom alla genrer (fiktion, dokumentär, animation) verksamma i Sverige. Undervisning sker på engelska.

Ansök genom att mejla din intresseanmälan till kompetensstod@filminstitutet.se. Ange kontaktuppgifter, yrkeserfarenhet, vilket bolag du arbetar för samt en kort motivering till varför du vill delta. Deadline för ansökan är 15 augusti 2024.

EAVE i Karlskrona (filminstitutet.se)


Kontakt:
Ulrika Nisell, Kreativa Europa Desk MEDIA
ulrika.nisell@filminstitutet.se 08-665 12 05


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.