2023-04-20 13:15Branschmeddelanden

Sök stöd för publikanalys och innovativ marknadsföring

Biografen Cnema i Norrköping som tidigare har beviljats stöd har nu slutfört sitt projekt inom publikanalys. Foto: CrelleBiografen Cnema i Norrköping som tidigare har beviljats stöd har nu slutfört sitt projekt inom publikanalys. Foto: Crelle

Stödet är till för att hitta nya vägar att nå publiken. Det inkluderar innovativa marknadsprojekt och publikanalyser i syfte att nå en större målgrupp, nya målgrupper eller att bredda målgruppsarbetet.

Stödet kan sökas av hela visningsbranschen - distributörer, festivaler, biografer och streamingtjänster.

Filminstitutet ser positivt på samarbeten mellan olika organisationer och att projektet kan komma hela branschen till godo för att öka professionalismen hos alla som arbetar med en filmpublik.

Stödet har fyra sökomgångar per år och nästa deadline är 27 april.

Sök stödet här

Tidigare beviljade stöd och slutförda projekt
Under föregående omgång beviljades stöd till Biografcentralen för innovativ marknadsföring rörande CRM och strategisk marknadsföring för Bio.se.

Stödet instiftades för drygt två år sedan och ett antal stödmottagare har nyligen slutfört sina projekt. Bland dessa finns biografen Cnema i Norrköping och Uppsala Kortfilmfestival som utfört analyser av publik och intresserade som ett led i ett genomlysningsarbete av respektive verksamhet. För att veta mer om deras slutsatser kontakta gärna stödets handläggare så förmedlar vi frågan vidare.

För frågor, kontakta
Johanna Holmin, handläggare Distribution och visning
johanna.holmin@filminstitutet.se
08-665 12 37

Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg