2023-05-11 10:43Branschmeddelanden

Se webbinarium om stöd inom distribution och visning

Foto: Martin FrostbergFoto: Martin Frostberg

Vad krävs för att marknadsföring ska bedömas vara innovativ? Vägs energiåtgång in vid stöd för projektorbyte? Hur delas goda exempel för innovativ marknadsföring vidare för att ge mervärde till hela branschen? Hur ser budgeten för lanseringsstöd ut 2024?

Fredagen 5 maj presenterade Filminstitutets enhet Distribution och visning sin verksamhet och svarade på frågor. Webbinariet finns nu tillgängligt att se.

Medverkar gör:
Åsa Jacobsson (lanseringskonsulent)
Tomas Johansson (handläggare, distributionsstöd)
Johanna Holmin (handläggare filmfestivaler, streamingtjänster och publikanalys/innovativ marknadsföring)
Ulrika Sundbäck (handläggare, biografstöd)
Samtalet leds av Daniella Mir (administratör).

Se webbinariet här:
Webbinarium distribution och visning

För ytterligare frågor, kontakta
Daniella Mir, Administratör 
daniella.mir@filminstitutet.se, 08 665 11 87Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg