2023-04-24 10:53Branschmeddelanden

Ruben Östlunds masterclass i Bologna i sommar

Ruben Östlund och Woody Harrelson vid inspelningen av Triangle of Sadness. Ruben Östlund och Woody Harrelson vid inspelningen av Triangle of Sadness. Foto: Tobias Henriksson

Ruben Östlund genomför en internationell masterclass i filmregi i Bologna den 26 juni till 7 juli. Den arrangeras av International Filmmaking Academy. Observera kort ansökningstid.

I kursen ingår:

  • Elva dagars fördjupning i filmregi med Ruben Östlund. Citat från programmet: “Ruben Östlund will mentor you through a total directing process from script to final edit.”
  • Deltagande vid 36:e Il Cinema Ritrovato Film Festival, ett riktigt filmparadis och en av de mest prestigefyllda filmfestivalerna i världen som specialiserar sig på restaurerad och klassisk film.
  • Boende i delat dubbelrum på University Residence Fioravanti 25 juni-8 juli.

Ansökan görs till International Filmmaking Academy och ska vara inne senast den 5 maj 2023. Kursen ges på engelska och riktar sig till spelfilmsregissörer som är i början på sin karriär. Den som söker ska kunna visa upp sina tidigare verk genom CV och portfolio. Ansökan skickas till International Filmmaking Academy enligt information i följande länk: Apply Ruben Östlund Masterclass – International Filmmaking Academy

En till två svenska regissörer kommer att väljas ut för deltagande bland de 20 som tas in. Urvalet sker i samarbete mellan International Filmmaking Academy, Filminstitutet och Ruben Östlund. Filminstitutet kommer att stå för deltagaravgiften.

Har du frågor kontakta:
Lina Norberg Johansson, talangansvarig Svenska Filminstitutet
lina.norberg@filminstitutet.se
08-665 12 27


Ämnen: Talang

Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg