2023-08-28 06:00Branschmeddelanden

Regler och anmälan till Guldbaggen 2024

GULDBAGGEN_TEXT (1)

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, lanseringskrav och deadline för anmälan av svensk långfilm till Guldbaggegalan 2024. Deadline för anmälan är 15 november. Deadline för att tillhandahålla visningslänk till juryn är 1 december. 

Nu är det dags för producenter att anmäla sin film till nästa års Guldbaggegala, som äger rum den 15 januari 2024 på Cirkus i Stockholm. Nedan finns information om lanseringskrav och deadlines.

Anmälan – deadline 15 november

För att en långfilm (spelfilm och dokumentär) ska vara nomineringsbar till Guldbaggen ska producenten för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration. Detta görs genom att fylla i Guldbaggens anmälningsformulär (se länk nedan). För att kunna anmäla sig till Guldbaggen ska filmen uppfylla de tävlingskrav som omfattas av Guldbaggens regelverk.

Lanseringskrav

För att vara berättigad till tävlan och nominering ska filmen ha haft premiär 1 januari–31 december 2023 och vara minst 60 minuter lång. Utöver detta ska filmen uppfylla följande lanseringskrav:

  • Filmen ska vara biograflanserad med öppna visningar i tre (3) svenska orter i minst sju (7) dagar per vardera ort (inte nödvändigtvis i följd). Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registreras i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag måste kunna uppvisas därifrån.

eller

  • Filmen ska vara lanserad på en i Sverige tillgänglig abonnemangsbaserad strömningstjänst (svod-tjänst), som har en räckvidd om minst 100 000 användare per vecka.

Deadline för anmälan är 15 november.
Deadline för att tillhandahålla visningslänk till juryn är 1 december
För kortfilm gäller särskilda regler, se regelverket.


Guldbaggens anmälningsformulär – här anmäler du din film och kan läsa mer om anmälningskraven.

Guldbaggens regelverk – här hittar du det kompletta regelverket för nomineringsprocessen.

Vid frågor kontakta:
Per Perstand, kommunikatör Guldbaggen: per.perstrand@filminstitutet.se
Ebba Rydqvist, film- och jurykoordinator Guldbaggen:
ebba.rydqvist@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand