2022-01-28 15:03Branschmeddelanden

Rättelse

Tidigare branschmeddelande gällande ny utlysning av stöd för intäktsbortfall samt tillfälliga riktlinjer för PRS innehöll dessvärre fel telefonnummer till kontaktperson. Felet är nu åtgärdat. 

Vid frågor om stöd för intäktsbortfall och tillfälliga riktlinjer för PRS, vänligen kontakta:

Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.