2021-05-27 12:01Branschmeddelanden

Personalförändring på enheten Utland

Nuvarande chef sedan 2018 på enheten Utland, Steffen Andersen-Möller, kommer att sluta på egen begäran. Som tf enhetschef utses Petter Mattsson under perioden 16 juni 2021 till 1 juni 2022. Petter Mattsson arbetar i dag som festivalansvarig på enheten och är väl insatt i verksamheten.

– Petter Mattsson har långvarig erfarenhet av arbetet med svensk film på den internationella arenan vid Filminstitutet. Han kommer ta vid där Steffen Andersen-Möller slutar och leda det dagliga arbetet på enheten, säger Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd. 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand