2022-03-14 10:13Branschmeddelanden

Påminnelse: Stöd till svensk dramaserieproduktion för ökade kostnader med anledning av covid-19

För att minimera de negativa effekterna av covid-19 och bidra till att säkra återväxten inom film- och tv-branschen utlyser Filminstitutet en tredje omgång av stöd till svensk dramaserieproduktion.

Stödet relaterar till fullfinansierade projekt med inspelningsstart mellan 1 januari 2021 och 31 december 2021. Stödet kan sökas för kända och bekräftade merkostnader i produktion från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. Total budget för stödet är 20 miljoner kronor.

Deadline är 31 mars.

Läs riktlinjerna för stödet här

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.