2022-01-10 12:54Branschmeddelanden

Påminnelse: Stöd till stabilisering och omställning för biografer

Filminstitutet utlyste under hösten ett nytt stöd till stabilisering för biografer. Det är nu dags att skicka in ansökan. Ansökningstjänsten är öppen från och med 12 januari till och med 21 januari 2022.

Det nya stödet ska skapa möjlighet för biograferna i landet att stabilisera sin verksamhet och göra nödvändiga investeringar och utvecklingsarbete för att möta publikens behov. Det kan till exempel handla om stärkt marknadsföringsarbete eller investeringar i lokal och teknik. Syftet med stödet är att det ska bidra till att landets invånare fortsatt ska ha en biograf inom rimligt avstånd som med hög teknisk standard och god visningsmiljö kontinuerligt visar film.

Stödet baseras på antal genomförda öppna visningar i Bioguiden av samtliga svenska och internationella filmer under perioden 1 oktober till 31 december 2021. Stödets storlek bestäms utifrån stödets totala budget samt i relation till övriga sökandes verksamhet.

Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Mer information: Läs riktlinjerna för Stöd till stabilisering och omställning för biografer här

Ansökningsperiod: 12 – 21 januari 2022

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.