2021-05-03 13:17Branschmeddelanden

Påminnelse: Förändrat stöd till internationell lansering av svensk långfilm

För att bättre möta nya villkor på den internationella marknaden har Filminstitutet, som tidigare meddelats, genomfört förändringar i stödet till internationell lansering av svenska långa spel- och dokumentärfilmer. De nya riktlinjerna för stödet gäller från och med idag, måndag 3 maj, och söks via Filminstutets nya ansökningstjänst.

Vi vill påminna om att Filminstitutets Utlandsenhet håller ett digitalt informationsmöte via Zoom för att informera vidare och svara på frågor.

När: torsdag 6 maj kl 11.00–12.00
Var: online på Zoom
Anmälan: mötet är öppet för alla men föranmälan krävs. Anmäl dig här.
En zoom-länk kommer att mailas ut dagen innan. 

Riktlinjerna för det förändrade stödet går att läsa här: Stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och dokumentärfilm

För mer info, kontakta
Steffen Andersen-Møller, enhetschef Utland: steffen.andersen-moller@filminstitutet.se, 08-665 11 49


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand