2022-06-21 12:23Branschmeddelanden

Onlinetjänst för stödansökningar hos enheten Produktionsstöd

Från och med den 21 juni ska ansökningar av utvecklings- och produktionsstöd göras digitalt via Filminstitutets ansökningstjänst online. Tjänsten kommer att underlätta och kvalitetssäkra ansökningsprocessen.

Ansökningstjänsten är sedan tidigare lanserad hos flera andra stödenheter på Filminstitutet. Syftet med tjänsten är att förenkla ansökningsprocessen och säkerställa att rätt information kommer in i Filminstitutets system. Tjänsten ska även ge en stabilare supportverksamhet, både vad gäller ansökningar och andra frågor.

Följande utvecklings- och produktionsstöd med löpande ansökningsdatum ska sökas genom tjänsten:

  • Kortfilm och nya format
  • Dokumentärfilm
  • Lång spelfilm
  • Kompetensutvecklingsstöd
  • Moving Sweden utvecklingsstöd
  • Slate stöd

Följande stöd med deadline för ansökningar ska sökas genom tjänsten:

  • Talangutveckling i hela landet
  • Moving Sweden – produktionsstöd

Ansökningar för stöd som ännu inte ingår i den nya tjänsten ska fortsättningsvis skickas till prodstodansokan@filminstitutet.se.

Tjänsten används enbart för nya ansökningar från och med 21 juni. Om ni har ett pågående ärende ska ni fortsätta att lämna in underlag via prodstodansokan@filminstitutet.se.

Se respektive stöds webbsida för information om hur ni kan ansöka.

Support för sökande via den nya ansökningstjänsten om hur ni skapar ett användarkonto och kring ansökningsformulär nås via ansokansupport@filminstitutet.se - men börja med att läsa vår FAQ.

Viktigt att känna till för er som tänker söka stöd under sommarveckorna:
Ansökningar som kommer in via tjänsten mellan 21 juni och 7 augusti registreras automatiskt men handläggning påbörjas först efter 7 augusti.

Skapa ditt konto för ansökningar här: Filminstitutets ansökningstjänst

För mer information om ansökningstjänsten, kontakta
Joel Mogren, informationsförvaltare
joel.mogren@filminstitutet.se
08-665 11 08

För mer information om lanseringen, kontakta
Richard Stones, chef för administration – enheten Produktionsstöd
richard.stones@filminstututet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg