2021-05-10 12:12Branschmeddelanden

Nytt stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Idag lanseras ett nytt stöd inom stöden till spridning och visning av film i Sverige: Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring.

Lansering ingår i den process som pågår med att uppdatera alla stöd till spridning och visning av film i Sverige. Stödens riktlinjer anpassas dels efter Filminstitutets uppdrag, dels efter en förändrad omvärld inom spridning och visning. Syftet är att de uppdaterade riktlinjerna bättre ska fånga upp de behov filmbranschen har idag för att nå publiken, och därmed möjliggöra för fler filmupplevelser.

Det nya stödet till publikanalys och innovativ marknadsföring börjar gälla omedelbart.

Riktlinjer och ansökningsblankett finns här

Resterande riktlinjer börjar gälla från och med 1 september och kommer att skickas ut i början av juni.

Personalförändringar på enheten Distribution & visning
Från och med 1 juni kommer Helena Simonsson, nuvarande lanseringskonsulent, tillträda som tillförordnad chef för enheten Distribution & visning. Rekrytering av vikarierande lanseringskonsulent pågår. Nuvarande enhetschef, Kristin Engstedt tillträder som tillförordnad avdelningschef för Filmstöd från 1 juni. Båda dessa förändringar gäller till och med 1 februari, 2022.

Nya handläggare på enheten är Johanna Holmin och Katja Uneborg. Johanna kommer närmast från Njutafilms och Studio S och tillträdde som handläggare i februari. Hon kommer att ansvara för det nya stödet till publikanalys och innovativ marknadsföring. Katja Uneborg arbetar som handläggare på Filminstitutet under perioden mars-november och ansvarar främst för de särskilda krisstöden. Katja kommer närmast från produktionsbolaget Picky Pictures och TriArt Film och har en lång gedigen bakgrund inom biografsektorn.

För frågor, kontakta
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution & visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se
08-665 12 99Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg