2024-06-25 09:56Branschmeddelanden

Nytt stöd: Stöd till utveckling – slate för produktionsbolag

Detta stöd ersätter Stöd till kontinuitet - Produktionsbolag och innebär att produktionsbolag kan söka stöd för utveckling av flera projekt samtidigt. Deadline för att söka är 20 augusti 2024. Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. 

Stödet kan sökas av svenska produktionsbolag med kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer under perioden (svenska majoritetsproduktioner). Bolaget ska ha film- och dramaserie-produktion som sin huvudsakliga verksamhet.

Läs mer och sök här

Frågor och svar

För frågor, mejla:
Josefin Lundgren, produktionscontroller
josefin.lundgren@filminstitutet.se

Annelie Juliusson, handläggare
annelie.juliusson@filminstitutet.se 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg