2022-10-11 12:36Branschmeddelanden

Nytt krisstöd för biografers publikarbete

Filminstitutet gör särskild utlysning med anledning av covid-19. Syftet med det nya stödet är att hjälpa de svenska biograferna att få tillbaka hela sin potentiella publik efter två år av pandemi och publikrestriktioner.

Målet är att bibehålla den levande biografstrukturen i Sverige. Stöd kan sökas för att genomföra professionella marknadsförings- och publikarbetsprojekt för svenska biografer.  

Ansökan
Stöd kan sökas under perioden 11 oktober – 15 december 2022. Ansökningar hanteras skyndsamt, beräknad handläggningstid är 2 – 4 veckor.

Sök stödet här: Stöd till projekt inom publikarbete för biografer (filminstitutet.se)

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg