2020-11-24 11:47Branschmeddelanden

Ny utlysning för biografer samt utökad budget för lanseringsstöd

I december utlyser Svenska Filminstitutet nytt stöd för intäktsbortfall på biografer. Dessutom adderas ytterligare fem miljoner kronor till budgeten för lanseringsstöd.


Stöd till biografer

Filminstutet fortsätter fördelningen av höstens krisstöd med en ny utlysning till biografer för intäktsbortfall under perioden oktober – december 2020. Ansökningsperioden för detta stöd är 11 - 18 januari 2021. Riktlinjer och vidare information om hur man ska söka stödet kommer att publiceras den 15 december.

Stöd till distributörer
Budgeten till lanseringsstöd förstärks med ytterligare fem miljoner kronor från krisstödbudgeten. Detta innebär att film som erhållit lanseringsstöd där premiären ställts in eller skjutits fram på grund av hårdare restriktioner vad gäller antal biobesökare per föreställning, har möjlighet att inkomma med en ny stödansökan för en förnyad prövning.

Tillsvidare tillämpar Filminstitutet också flexiblare stödvillkor för stödmottagare för att underlätta. Flexibiliteten gäller bland annat att lönekostnader för arbete som direkt kan kopplas till lanseringen/projektet inkluderas i budgeten. Detsamma gäller administrativa kostnader upp till sju procent av lanseringsbudgetens totala kostnader. Tidigare krav på egeninsats är också borttaget tills vidare.

För frågor, kontakta:
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning: kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95
Helena Simonsson, lanseringskonsulent svensk långfilm: helena.simonsson@filminstitutet.se, 08-665 11 96
Tomas Johansson, ansvarig lanseringsstöd utländsk film: tomas.johansson@filminstitutet.se, 08-665 11 35Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg