2022-01-28 11:43Branschmeddelanden

Ny utlysning av stöd för intäktsbortfall samt tillfälliga riktlinjer för PRS

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu en andra omgång av stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin. Stödet avser lång spelfilm samt lång dokumentärfilm. Total budget för stödet är 20 miljoner kronor. Filminstitutet justerar även det publikrelaterade efterhandsstödet, PRS, och utlyser nya tillfälliga riktlinjer.

Syftet med stödet för intäktsbortfall är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin.

Lång dokumentärfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin under perioden 1 november 2020 – 31 december 2021 för svenska dokumentärfilmer på minst 60 minuter. Filmen ska ha haft sin internationella festivalpremiär efter 1 november 2020 eller varit premiärsatt på biograf under 2021.

Lång spelfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende på biograf premiärsatta svenska långa spelfilmer på minst 60 minuter under 2021.

Ansökningsperioden är 21 mars – 29 april 2022.

Riktlinjer stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm

Riktlinjer stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm

Målsättning för beslut av stöd är 15 maj 2022 följt av utbetalning.

Tillfälliga riktlinjer för PRS
Filminstitutet har från pandemins start arbetat för att utforma stöd som möter branschens behov i kris. Syftet med det publikrelaterade efterhandsstödet, PRS, är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film. Det ordinarie PRS-stödet, som baseras på det antal biografbesök en film genererar, fick en anpassad beräkningsmodell under hösten 2020 fram till 29 september 2021. Detta eftersom restriktionerna om begränsad publikkapacitet på biograferna innebar begränsad möjlighet till genererade biobesök per visning.

Den 29 september togs alla restriktioner bort men publiken har inte återkommit till biografen i samma utsträckning som tidigare och marknaden har därmed inte återhämtat sig. Sedan december 2021 har dessutom restriktioner successivt återinförts. Filminstitutet ser därför anledning att fortsatt justera PRS med en anpassad beräkningsmodell för att säkerställa att stödets syfte upprätthålls under perioden 29 september 2021 – 30 juni 2022.

Läs de nya riktlinjerna för PRS här

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.