2021-10-01 10:55Branschmeddelanden

Ny utlysning av krisstöd för biografer samt information om kommande stöd till stabilisering

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd med en ny omgång till biografer för intäktsbortfall med anledning av covid-19. Under hösten kommer även ett nytt stöd till stabilisering för biografer att utlysas.

Vid den senaste utlysningen av stöd till intäktsbortfall för 1 maj - 30 juni 2021 för biografer fördelade Filminstitutet 34,7 miljoner kronor till 139 biografägare och 654 salonger.

Den 14 oktober öppnar en ny ansökningsomgång av stöd för intäktsbortfall till biografer med anledning av covid-19. Denna omgång avser intäktsbortfall för perioden 1 juli – 30 september 2021 och har inget krav på återbetalning om biografägaren gör ett positivt rörelseresultat 2021.

Ansökningsperioden för detta stöd är 14 – 22 oktober. Ansökan görs på Filminstitutets ansökningstjänst.

Läs mer om stödet och riktlinjerna här

Under hösten kommer även en utlysning av ett nytt stöd till stabilisering för biografer. Detta stöd syftar till att skapa förutsättningar för biografer i hela landet att stabilisera och utveckla sin verksamhet. Stödet kommer ges i efterhand och är baserat på antal genomförda öppna visningar av samtliga svenska och internationella filmer under perioden 1 oktober – 31 december 2021. Mer info kommer under hösten.

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.