2021-06-09 09:21Branschmeddelanden

Ny utlysning av krisstöd för biografer för intäktsbortfall

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd med en ny omgång till biografer för intäktsbortfall med anledning av covid-19 för perioden 1 maj – 30 juni 2021. Observera att det är kort ansökningsperiod för detta stöd: 14 – 23 juni.

I denna utlysning kommer intäktsbortfallet beräknas utifrån biografens intäkter för öppna visningar under referensperioden 1 maj - 30 juni 2019, jämfört med inspelade intäkter för samma period 2021. Som modell för beräkning tas även hänsyn till antal dagar biografen har varit öppen med publik verksamhet under stödperioden 2021.

Läs mer om stödet och riktlinjerna

Ansökningsperioden för detta stöd är 14 – 23 juni. Ansökningsblanketten är mycket enkel att fylla i och inga bilagor behövs i denna stödomgång.

Beslut om detta stöd kommer under sommaren, vi arbetar för att få så snabb handläggningstid som möjligt trots semestertider. Beviljat stöd ska bokföras på samma period som stödet avser: maj och juni 2021.

Mer information om krisstöd, halvårsbokslut och återbetalning finns på Filminstitutets webb fredag 11 juni.

För mer information, kontakta
Katja Uneborg, Handläggare
katja.uneborg@filminstitutet.se
08-665 11 66

Helena Simonsson, tf Enhetschef Distribution och Visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg