2020-11-13 10:15Branschmeddelanden

Ny omgång krisstöd till biografer, distributörer och filmfestivaler

Svenska Filminstitutet fördelar en andra omgång av regeringens krisstöd till visningsområdet utöver de 50 miljoner kronor som regeringen delade ut i våras. Denna omgång omfattar 60 miljoner kronor. Totalt i höstens krisstöd kommer Filminstitutet enligt uppdrag fördela 375 miljoner kronor.

I denna omgång har totalt 233 ansökningar inkommit, varav 210 är från biografägare (som sammanlagt söker för 319 biografer). Sex ansökningar är från filmfestivaler och 17 ansökningar är från filmdistributörer.

Biografägare beviljas 45 miljoner kronor totalt och täcker perioden 1 juni till 30 september. En ny stödomgång för perioden oktober till december planeras att utlysas i januari. Mer information om detta kommer senast 1 december.

Distributörer och filmfestivaler har beviljats stöd för totalt 15 miljoner kronor för hela perioden 1 juni till 31 december i år. Samtidigt utökas budgeten till lanseringsstöd för filmer som ska lanseras 2021.

För frågor, kontakta:
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning: kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg