2021-06-18 07:00Branschmeddelanden

Ny biografklubb ska öka biogåendet

Svenska Filminstitutet beviljar 4 670 000 kronor i stöd till en ny storsatsande biografklubb. Det är ett branschöverskridande samarbete för att lyfta konsumtionen av film på bio. Målet är att på sikt öka de svenska biosiffrorna med två miljoner besök per år. 

Stödet beviljas inom Filminstitutets nya satsning på publikanalys och innovativ marknadsföring, ett stöd som lanserades i maj. Biografklubben sjösätts under senhösten och ska erbjuda tio filmer, varav minst två ska vara svenska, till ett kraftigt rabatterat pris under ett år.

– Jag är mycket positiv till denna satsning. Det är första gången som ett projekt med så bred förankring hos både stora och små biografägare och likaså distributörer, genomförs i Sverige. Det har potential att locka fler biobesökare att se en variation av filmer. I och med projektets breda förankring kommer också kunskap och erfarenhet om biopublikens vanor och behov kunna spridas till hela biografsektorn i Sverige, säger Anna Serner, VD för Filminstitutet.

Läs mer om stödet

För ytterligare information, kontakta:
Helena Simonssontf Enhetschef Distribution och Visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg