2023-02-16 14:11Branschmeddelanden

New Dawn – ansökan till årets första deadline 3 april

My Favourite Cake av Maryam Moghaddam och Behtash Sanaeeha beviljades stöd genom New Dawn 2022. Foto: HobabMy Favourite Cake av Maryam Moghaddam och Behtash Sanaeeha beviljades stöd genom New Dawn 2022. Foto: Hobab

Svenska producenter kan nu söka till New Dawn, en treårig internationell produktionsfond som startade 2022 där Svenska Filminstitutet är en av nio europeiska stödgivare. Fonden har som mål att bredda mångfalden av berättelser och öppna upp filmindustrin för nya röster. Sista ansökningsdag är 3 april.

Fonden kan ge stöd till lång spelfilm och dokumentärfilm. Svenska producenter med projekt som har minst 50 procent bekräftad finansiering och som kvalificerar sig enligt New Dawns övriga villkor kan söka.

Deltagande länder är Belgien, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Kanada och Sverige. New Dawn administreras av Nederländska Filmfonden.

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt bedömningskommitté och värderas utifrån projektens konstnärliga kvalitet samt stödets övriga villkor.

– Internationella samarbeten har stor betydelse för nuvarande och framtida kreativa processer, finansieringsstrukturer och nätverk. New Dawn bidrar till detta genom att skapa förutsättningar för samproduktion och möjlig tilläggsfinansiering i redan definierade projekt som fått stöd i sina hemländer. Även utveckling av samarbeten mellan europeiska offentliga stödgivare är av stort intresse. Vi ser fram emot kommande utvärdering av stödet och samarbetet, säger Magdalena Jangard, chef för Produktionsstödsenheten på Filminstitutet.

Läs mer här om villkor, stödbelopp och bedömningskommittén för New Dawn

Observera att sista ansökningsdag är 3 april.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, handläggare på Produktionsstödsenheten på Filminstitutet
annelie.juliusson@filminstitutet.se
08-665 12 32

Magdalena Jangard, chef för Produktionsstödsenheten på Filminstitutet
magdalena.jangard@filminstitutet.se
08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg