2022-06-08 08:23Branschmeddelanden

New Dawn – ansökan öppen till ny filmfond

Svenska producenter kan nu söka till New Dawn, en ny internationell produktionsfond där Svenska Filminstitutet är en av nio deltagande europeiska stödgivare. New Dawn, som lanserades under nyligen avslutade filmfestivalen i Cannes, har som mål att bredda mångfalden i filmbranschen och öppna upp filmindustrin för nya röster. Sista ansökningsdag är 27 juni.

– Det är ingen hemlighet att för flera filmskapare är filmindustrin fortfarande ojämlik på många sätt, och som en konsekvens får många berättelser inte förutsättningar att berättas och hitta sin publik. New Dawn har som mål att bidra till en öppen och inkluderande filmbransch med en utökad mångfald av perspektiv, filmiska uttryck och relevans. Flera länder har gått samman och signalerar gemensamt vikten av en ökad bredd av röster i filmlandskapet, säger Magdalena Jangard, chef produktionsstöd vid Filminstitutet.

Fonden kan ge stöd till lång spelfilm och dokumentärfilm. Svenska producenter med projekt som har minst 50 procent bekräftad finansiering och som kvalificerar sig enligt New Dawns övriga villkor kan söka.

Deltagande länder är Belgien, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige. New Dawn administreras av Nederländska Filmfonden.

New Dawn styr inte innehållet i projekten utan har bara en avgränsning vilka det är som kan söka, för att stärka möjligheten till fler perspektiv. Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt tillsatt bedömningskommitté och värderas utifrån projektens konstnärliga kvalitéer.

Läs mer här om villkor, stödbelopp och bedömningskommittén för New Dawn

Observera att sista ansökningsdag är 27 juni.

För frågor, kontakta
Magdalena Jangard, chef produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand