2022-01-19 11:16Branschmeddelanden

Lena Glaser blir ny Avdelningschef Filmstöd

Lena Glaser. Foto: Janne DanielssonLena Glaser. Foto: Janne Danielsson

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har rekryterat Lena Glaser som ny Avdelningschef Filmstöd. Med en lång erfarenhet från SVT:s ledning har hon en gedigen erfarenhet av utveckling – av utbud, från barnprogram till dramaserier, tjänster såsom SVT Play, samt rättigheter.

– Det är med stor glädje jag i dag kan berätta att Lena Glaser blir Svenska Filminstitutets nya Avdelningschef Filmstöd. Filmen i Sverige och internationellt står inför omvälvande förändringar givet digitaliseringen och förändrade tittarvanor. Lenas erfarenhet av hur förändringar i medielandskapet och digitaliseringen av samhället påverkat publikvanor kommer vara mycket värdefull för Filminstitutet, säger Mathias Rosengren, tf VD.

– Filmen har en central roll i vårt samhälle. Filminstitutet har ett brett och komplext uppdrag - att värna vårt filmarv, stärka den rörliga bildens roll i utbildningen och att stimulera fortsatt utveckling, produktion och spridning av svensk film. Lena Glaser är en erfaren ledare med god analytisk förmåga, van att driva processer och leda i förändring. Hon har kunskap om vad som krävs för att kunna upprätthålla relevans i en föränderlig värld, avslutar Mathias Rosengren.

– Det ska bli så roligt att få vara med och skapa fortsatt goda förutsättningar för svensk film, som har så många möjligheter men också står inför en rad utmaningar framöver, säger Lena Glaser. Intresset för berättande har ökat dramatiskt, samtidigt som allt fler tittar på film via olika streamingplattformar. Jag ser fram emot att få vara med och arbeta för att svensk film ska fortsätta ha en framträdande roll både i Sverige och internationellt.

Lena Glaser verkade vid SVT åren 2001–2019 i en rad olika roller i både företagsledningen och programledningen. Lena Glaser är en erfaren chef och ledare, som har arbetat mycket med digital transformation, såväl strategiskt som operativt.

Lena Glaser tillträder som Avdelningschef Filmstöd den 4 april 2022.

För intervjuförfrågningar kontakta
Mia Enayatollah, Avdelningschef Kommunikation och Public Affairs mia.enayatollah@filminstitutet.se
070 - 005 15 04Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg