2023-09-01 11:11Branschmeddelanden

Kurs i ekologisk hållbarhet inom film- och tv-produktion

Foto: Christopher MairFoto: Christopher Mair

För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställningen vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder.

Syftet med den här helt webbaserade självstudiekursen är att möjliggöra de första enade stegen framåt. Målet är att film- och tv-branschen ska få inspiration och kunskap samt praktiska verktyg i sitt yrkesutövande. Deltagarna kommer få möjlighet att reflektera kring sin egen roll och det ansvar som följer med den, samt vad de behöver kunna och vilka de behöver samarbeta med för att göra verklig skillnad.

Den digitala självstudiekursen tar cirka 2 timmar. Utöver det finns ytterligare 3 timmar fördjupningsmaterial att ta del av vid intresse. Den som antas bestämmer själv var, när och i vilken takt den tar del av materialet.

Var: online
När: När du vill fram till 30 november 2024
Omfattning: cirka 2 timmar (plus 3 timmars fördjupningsmaterial för den som önskar)

Läs mer och anmäl dig här  

Kursen har tagits fram inom ramen för Branschrådet för ekologisk hållbarhet tillsammans med Kulturakademin, för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Branschrådet består av:
Fackförbundet Scen&Film
Film i Skåne
Film i Väst
Film Stockholm
Film&TV-Producenterna
Filmpool Nord
Svenska Filminstitutet
SVT
TV4
Viaplay
Warner Bros Discovery

För frågor, kontakta:
Patrik Axén, Produktionscontroller, Svenska Filminstitutet
08-665 12 01
patrik.axen@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg