2021-03-31 12:37Branschmeddelanden

Kristina Colliander slutar som avdelningschef för Filmstöd

Kristina Colliander, avdelningschef för Filmstöd vid Svenska Filminstitutet, lämnar sin tjänst under sommaren för att i stället bli vd för Film Stockholm AB. Tillförordnad chef för Filmstöd från 1 juni och året ut blir Kristin Engstedt, som nu är chef för enheten Distribution & visning.

– Kristina kommer lämna ett stort tomrum efter sig, både som kollega och medmänniska. Jag känner mig samtidigt glad för Kristinas skull och stolt över att en av våra kollegor är så attraktiv att rekrytera efter ett tumultartat pandemiår. Kristina har varit en nyckelperson i vårt arbete med att sätta en struktur för dialogen med branschen och fördelningen av Kulturdepartementets extra krisstödssmedel. Det är ett arbete vi ska förvalta väl framåt. Det är mycket positivt att Kristina blir kvar i vår värld som en viktig offentlig finansiär. Vi ser fram emot att få fortsätta att samarbeta, även om det sker på nya sätt, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Jag har haft fem fantastiska år på Filminstitutet – utvecklande, utmanande och roliga. Jag hade inga planer på att byta jobb, men plötsligt uppstod denna möjlighet. Att bli vd för Film Stockholm AB känns som ett steg i helt rätt riktning för mig, säger Kristina Colliander.

Under rekryteringsprocessen kommer Kristin Engstedt att kliva in som tillförordnad avdelningschef för Filmstöd. Detta gäller från och med 1 juni och året ut. Kristin Engstedt har arbetat vid Filminstitutet sedan 2011.  Sedan 2015 är hon chef för Distribution & visning, ett uppdrag som gett henne stor förståelse för hela det förändrade visningslandskapet, filmens affärsmodeller, produktion av film i relation till lansering och en nära relation till både produktionsbolag och distributionsbolag.

– Förändringarna kommer inte att påverka inriktningen på Filminstitutets arbete. Vi har hittills hanterat krisstöd på nära en miljard kronor, och vi ser att det kommer fortsätta under 2021. Utöver det har den ordinarie stödverksamheten motsvarande cirka 400 miljoner kronor pågått. Perioden har utsatt organisationen för en stor arbetsbelastning, men har samtidigt betytt en nära och öppen dialog med alla delar av svensk film som får våra stöd. Kompetensen om branschens behov sitter hos många medarbetare, och vi ser fram emot en fortsatt lika förtroendefull dialog, avslutar Anna Serner.

Konsulentnytt

Långfilmskonsulenten Anders Nylander och Ami Ekström, konsulent för kortfilm och nya format, har tackat ja till förlängning av sina uppdrag med ytterligare två år. Anders Nylander har haft sin tjänst sedan december 2018 och Ami Ekström sedan januari 2019. Filmkonsulenternas mandatperioder är tre år med möjlighet till en begränsad förlängning.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand