2023-11-29 12:54Branschmeddelanden

Intake och handläggningstider under jul och nyår

Information om kommande deadlines för avdelningen Filmstöd.

Förlängd handläggningstid
Under jul- och nyårsuppehållet kommer handläggningstiden för stödansökningar att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 18 december 2023 och 8 januari 2024. Ansökningar som kommer in under perioden 15 december 2023 – 7 januari 2024 kommer att handläggas från den 8 januari 2024. 

Produktionsstödsenheten
För utbetalning av stöd från Produktionsstödsenheten innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 7 december 2023. 

Distribution och visning och Internationella enheten
För utbetalning av stöd innan årsskiftet från enheten Distribution och visning och Internationella enheten ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast måndag 18 december 2023.

För frågor till Produktionsstödsenheten, kontakta
Richard Stones, administrativ chef Produktionsstödsenheten
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87

För frågor till enheten Distribution och visning, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se 
08-665 11 96

För frågor till Internationella enheten, kontakta
Melissa Jonsson, administratör Internationella enheten
melissa.jonsson@filminstitutet.se
08-665 11 52Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg