2021-12-07 13:31Branschmeddelanden

Intake och handläggningstider under jul och nyår

Information om kommande deadlines.

Förlängd handläggningstid
Under jul- och nyårsuppehållet kommer handläggningstiden för stödansökningar att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 20 december 2021 och 10 januari 2022. Ansökningar som kommer in under perioden 17 december 2021 – 9 januari 2022 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022. 

Produktionsstödsenheten
För stöd från Produktionsstödsenheten ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 9 december 2021.

Distribution och visning och Internationella enheten
För stöd från enheten Distribution och visning och Internationella enheten ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast onsdag 15 december 2021.

För frågor till Produktionsstödsenheten, kontakta
Richard Stones, administrativ chef Produktionsstödsenheten
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87

För frågor till enheten Distribution och visning, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se 
08-665 11 96

För frågor till Internationella enheten, kontakta
Petter Mattsson, tf enhetschef Internationella enheten
petter.mattsson@filminstitutet.se 
08-665 11 34Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg