2021-02-23 10:01Branschmeddelanden

Information om utlysningar för krismedel och handläggningstider i mars

I mars utlyser Svenska Filminstitutet nytt stöd för intäktsbortfall på biografer samt en särskild utlysning av årligt stöd till distributörer med anledning av covid-19. Utlysning kommer även ske för stöd för intäktsbortfall i produktionsledet under perioden 12 mars – 31 december 2020.

Stöd till biografer
Filminstutet fortsätter fördelningen av krisstöd med en ny utlysning till biografer för intäktsbortfall under perioderna januari-februari samt mars-april 2021. Ansökningsperioden för detta stöd (för båda perioderna) är 1–12 mars 2021. Riktlinjer och vidare information för att söka stödet kommer att publiceras den 1 mars. Beslut och utbetalning planeras till slutet av mars.

Stöd till distributörer
Med anledning av covid-19 sker en särskild utlysning våren 2021 av Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Även denna utlysning sker i mars och ansökningsperioden är 15–19 mars 2021. Riktlinjer och vidare information för att söka stödet kommer att publiceras den 15 mars. Beslut och utbetalning planeras till slutet av april.

Stöd för intäktsbortfall i produktionsledet
Stödet riktas till produktionsbolag med intäktsbortfall för spelfilm och dokumentär under perioden 12 mars – 31 december 2020. Närmare precisering av villkor kommer i riktlinjer för stödet vid utlysning den 16 mars 2021.

De nuvarande tillfälliga riktlinjerna för utökat stöd med anledning av ökade kostnader på grund av covid-19 kommer revideras och förlängas från 1 april – 31 augusti 2021. Löpande handläggning sker och de reviderade riktlinjerna kommer att läggas upp senast 15 mars.

För frågor om biograf- och distributionsstöd, kontakta:
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se,  08-665 12 95

För frågor om stöd för intäktsbortfall i produktionsledet, kontakta:
Richard Stones, administrativ chef Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se, 08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg