2021-12-20 09:41Branschmeddelanden

Information om stöd till dramaserier, förlängning av löpande handläggning samt utökat stöd till filmprojekt

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och kommer i januari 2022 utlysa en tredje omgång av stöd till svensk dramaserieproduktion. Filminstitutet förlänger även den löpande handläggningen av stöd till kostnader relaterade till covid-19 samt utökar stöd till filmprojekt för att motverka en utdragen finansieringsprocess.

Stöd till svensk dramaserieproduktion för ökade kostnader med anledning av covid-19
Svensk film- och tv-bransch har haft stora utmaningar under den pågående pandemin. Det har till exempel gällt utebliven finansiering, ökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar samt coronasäkring av produktion.

Produktionsbolag, samproducenter och finansiärer har bidragit till att finansiera de extra kostnaderna genom om- och nedprioriteringar och reducering av planerade samarbeten. Detta har en negativ effekt på den finansiella kapaciteten och försvårar utvecklingen av och investeringen i framtida svenska dramaproduktioner.

Stödet relaterar till fullfinansierade projekt med inspelningsstart mellan 1 januari 2021 och 31 december 2021. Stödet kan sökas för kända och bekräftade merkostnader i produktion från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. Total budget för stödet är 20 miljoner kronor.

Riktlinjer för stödet publiceras 20 december 2021 och ansökningsperioden är 1 mars – 31 mars 2022.

Läs riktlinjerna för stödet här

Förlängning av löpande handläggning och utökat stöd till filmprojekt
Filminstitutet förlänger den löpande handläggningen av stöd till kostnader i projekt relaterade till covid-19 samt utebliven finansiering. Den nya perioden är 1 januari – 15 juni 2022. Riktlinjerna publiceras 20 december 2021.

Filminstitutet omfördelar även 34,5 miljoner kronor från krisstödsbudgeten och utökar stöd till filmprojekt för att underlätta och mildra de negativa effekterna av covid-19. Denna förstärkning riktar sig till projekt som kan söka stöd för utebliven finansiering enligt riktlinjerna för den löpande handläggningen. Syftet är att motverka en utdragen finansieringsprocess med risk för inställda produktioner och minskad kontinuitet där både produktionsbolag och publiken kan drabbas.

Riktlinjer för stöd till förändrade villkor kortfilm – perioden 1 januari till 30 juni 2022  

Riktlinjer för stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm – perioden 1 januari till 30 juni 2022

Riktlinjer för stöd till förändrade villkor lång spelfilm – perioden 1 januari till 30 juni 2022


För frågor, mejla

krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.