2020-06-25 11:50Branschmeddelanden

Information om intake för lång spelfilm och dokumentär samt kontinuitetsstöd

Illustration: Stina WirsénIllustration: Stina Wirsén

Filminstitutet informerar om intake för lång spelfilm och dokumentärfilm i samband med konsulentskifte, samt om riktlinjer och deadline för det ordinarie kontinuitetsstödet.

 

Dokumentärfilm – konsulentskifte

Klara Grunning avslutar inom kort sitt uppdrag efter fem år som dokumentärfilmskonsulent. Klaras intake stänger 30 juni. Nya dokumentärfilmskonsulenten Anna Weitz (som tillträder den 17 augusti) börjar ta emot ansökningar från 30 augusti.

Lång spelfilm – konsulentskifte

Madeleine Ekman avslutar i höst sitt uppdrag som konsulent för lång spelfilm. Madeleines intake stänger 18 augusti, sex veckor innan hon slutar. Den nya långfilmskonsulenten börjar ta emot ansökningar från 30 september.

Ansökan om kontinuitetsstöd

Ansökningshandlingar samt något reviderade riktlinjer för det ordinarie kontinuitetsstödet kommer att läggas upp på Filminstitutets hemsida senast tisdagen 30 juni. Deadline för att söka stödet är måndagen 31 augusti.

Vid frågor kontakta:
Magdalena Jangard, chef produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48
Annelie Juliusson, administratör: annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08-665 12 32


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand