2022-07-13 08:45Branschmeddelanden

Information om förlängning av löpande handläggning för filmprojekt

Svenska Filminstitutet förlänger den löpande handläggningen av kvarvarande krismedel avseende stöd till filmprojekt med ökade kostnader samt utebliven finansiering relaterade till covid-19.

Den nya perioden är 1 juli – 30 oktober 2022. Deadline för att söka stödet är 30 november. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut under perioden. Riktlinjerna publiceras 13 juli 2022.

Läs mer här:

Stöd till produktion av filmprojekt – kortfilm. Utökat stöd med anledning av covid-19

Stöd till produktion av filmprojekt – lång dokumentärfilm. Utökat stöd med anledning av covid-19

Stöd till produktion av filmprojekt – lång spelfilm. Utökat stöd med anledning av covid-19 


För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta, från 8 augusti
Richard Stones, enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 11 87

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand