2023-03-23 11:41Branschmeddelanden

Information om Filminstitutets filmkonsulenter

Filmkonsulenterna på Svenska Filminstitutet är anställda på mandatperioder som löper i tre år, med möjlighet till en begränsad förlängning. Nedan följer en uppdatering om några av de nuvarande filmkonsulenternas anställningar.

Lena Runge, filmkonsulent för lång spelfilm, har nyligen tillträtt som vikarie för Hanna Lejonkvist som är föräldraledig fram till april 2024.

Anna Weitz, filmkonsulent för dokumentärfilm, är tillbaka från föräldraledighet den 3 april. Då avslutar Cecilia Lidin sitt vikariat.

Ami Ekström är filmkonsulent för kortfilm. Hennes anställning förlängs några månader. Hennes sista arbetsdag är 31 mars 2024.

Anders Nylander är filmkonsulent för lång spelfilm. Hans anställning förlängs några månader. Hans sista arbetsdag är 31 mars 2024.

Sju filmkonsulenter är verksamma på Svenska Filminstitutet; två för lång spelfilm, en för barn och unga, en för kortfilm, två för dokumentärfilm samt en för satsningen Moving Sweden.

För frågor, kontakta:
Magdalena Jangard, chef för Produktionsstödsenheten på Filminstitutet
magdalena.jangard@filminstitutet.se 
08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg