2020-10-19 07:02Branschmeddelanden

Information om det nya krisstödet och extrainsatt webbinarium

Svenska Filminstitutet bjuder idag in till ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till både chefer och handläggare om de nya krisstödpengarna. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Vid sidan av krisstödet införs idag även en tillfällig anpassning av PRS (publikrelaterat efterhandsstöd) med en ny beräkningsmodell och nya riktlinjer, anpassade till rådande situation.

 

Som tidigare annonserats ges idag 19 oktober klockan 12.30-14.00 möjlighet att ställa frågor om det nya krisstödet. Svarar gör Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd, Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd och Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning. Deltar gör även handläggare vid avdelningen Filmstöd.

Det nya krisstödet kommer rikta sig till både visningsområdet och produktionsledet. En första omgång av tillfälligt krisstöd till biografer, distributörer och filmfestivaler utlyses idag med deadline 26 oktober. Dessa stöd kommer betalas ut senast 19 november. För riktlinjer och ansökningshandlingar, se länk nedan.

Prioriterade områden för kommande krisstöd till produktionsledet, med preliminär tidplan
• Fördyrande kostnader samt utebliven finansiering för filmproduktioner. Löpande handläggning enligt tidigare modell.
• Fördyrande kostnader samt utebliven finansiering för dramaserieproduktioner. Utlyses 12 november med deadline 26 november. Beslut i december.
• Stöd till fortsatt kontinuitet till etablerade oberoende produktionsbolag med särskilt fokus på mindre bolag med pågående produktioner och långtgående utvecklingsprojekt. Utlyses 12 november med deadline 26 november. Beslut i december.
• Talangutveckling med fokus på mångfald ur ett brett perspektiv i samarbete med de regionala produktionscentren. Utlyses i december. Beslut under första kvartalet 2021.
• Framåtsyftande kompensation för uteblivna intäkter med anledning av covid-19. (Utreds)

Stöden till produktionsledet utformas av produktionsstödsenheten på Filminstitutet i dialog med representanter från aktuella branschorganisationer.

I tillägg till krisstödet anpassas befintligt efterhandsstöd
Med anledning av pandemin har det publikrelaterade stödet PRS, tillfälligt förändrats. Stödet baseras på en films bruttobiljettintäkt men med anledning av den pågående pandemin har biografernas kapacitet kraftigt begränsats. Detta gör att möjligheten att erhålla PRS minskar drastiskt. Nu anpassas stödet tillfälligt med en ny beräkningsmodell och tillfälliga riktlinjer. Anpassningen gäller under perioden 12 mars 2020 - 31 maj 2021. Se länk nedan.

För frågor, kontakta:
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning: kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson