2022-04-04 06:00Branschmeddelanden

Idag tillträder Anette Novak som vd och Lena Glaser som avdelningschef Filmstöd vid Svenska Filminstitutet

Anette Novak och Lena Glaser. Foto: Sandra BirgersdotterAnette Novak och Lena Glaser. Foto: Sandra Birgersdotter

Idag tillträder Anette Novak som ny vd för Svenska Filminstitutet och Lena Glaser som ny avdelningschef för Filmstöd.

– Det är med stor glädje och lika stor ödmjukhet jag tar mig an detta uppdrag, säger Anette Novak.

Anette Novak kommer närmast från tjänsten som direktör och myndighetschef för Statens medieråd, en post hon innehaft sedan 2018. Till tidigare erfarenheter hör uppdrag som regeringens särskilda utredare för Medieutredningen, och vd för statliga IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive. Anette Novak är journalist och har haft en lång rad ledande positioner inom medieområdet, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare för regionala mediehuset Norran men också tunga styrelseplatser, bland annat i branschorganisationen TU Medier i Sverige, Sveriges Radio och Schibsteds ägarstiftelse. Hon har en gedigen erfarenhet av att leda komplexa förändringsprocesser, digitalisering, affärsutveckling och innovation.

– Fler svenskar valde svensk film 2021 än året dessförinnan – trots pandemi och digital omställning. Detta tack vare storartade insatser från alla er i den breda filmbranschen. Jag ser fram emot att lyssna, lära och tillsammans med alla i och utanför Filmhuset skapa förutsättningar för nya framgångar, avslutar Anette Novak.


Lena Glaser har mångårig erfarenhet från SVT. 2001-2019 verkade hon i en rad olika roller, både i företagsledningen och programledningen. Hon har gedigen erfarenhet av digital transformation, såväl strategiskt som operativt. Lena har bred erfarenhet av både ledarskap och utveckling av utbud, och tjänster såsom SVT Play, samt rättigheter.

– Jag är full av energi och ser verkligen fram emot att äntligen få börja i min nya roll. Svensk film har så många möjligheter men står också inför en rad utmaningar. Det känns roligt och spännande att tillsammans med branschens aktörer och kollegorna på Filminstitutet hitta de bästa vägarna framåt. Jag kommer göra allt jag kan för att bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för filmen framöver, säger Lena Glaser.

Anette Novak efterträder Anna Serner, som avslutade sin tjänst på egen begäran hösten 2021. Tillförordnad vd har varit Mathias Rosengren. Lena Glaser efterträder Kristin Engstedt, som varit tf avdelningschef Filmstöd.

För intervjuförfrågningar, kontakta
Mia Enayatollah, avdelningschef Kommunikation och Public Affairs: mia.enayatollah@filminstitutet.se, 070-005 15 04


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand