2023-10-13 08:20Branschmeddelanden

Handbok för hållbar film och tv-produktion

Europeisk handbok för hållbar film- och tv-produktion.Den europeiska handboken för hållbar film- och tv-produktion finns nu översatt till svenska.Den europeiska handboken för hållbar film- och tv-produktion finns nu översatt till svenska.

Nu lanseras en gemensam handbok för hållbar film och tv-produktion baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbokens syfte är att underlätta arbetet med miljömässigt hållbara arbetsmetoder, att hjälpa till att förutse och på bästa sätt hantera miljöutmaningar, samt att förbättra produktionens ekologiska hållbarhet.

Ladda ner handboken här 

Självstudiekurs
Som ett stöd i omställningen har det även tagits fram en digital självstudiekurs i ekologisk hållbarhet för film- och tv-produktion som tar cirka två timmar att genomföra. Utöver det finns ytterligare tre timmar fördjupningsmaterial att ta del av, vid intresse.

Läs mer och anmäl dig här

Branschforumet består av:
Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, TV4, SVT, Viaplay, Warner Bros Discovery, Fackförbundet Scen&Film, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Stockholm

Den digitala självstudiekursen är framtagen i samarbete med Kulturakademin.

För frågor, kontakta
Patrik Axén, Produktionscontroller, Filminstitutet
patrik.axen@filminstitutet.se
08 665 12 01


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg