2020-10-14 10:43Branschmeddelanden

Hålltider inför kommande utlysning av krisstöd

Som tidigare meddelats har Svenska Filminstitutet fått i uppdrag att fördela 375 miljoner kronor i nytt krisstöd. Första utlysningen och mer information kommer den 19 oktober, då vi också bjuder in till ett webbinarium där Filminstutets ansvariga svarar på frågor kring stöden. Konstnärligt verksamma kan även söka stöd från Konstnärsnämnden.

 

Den 2 oktober meddelade Regeringen att Filminstitutet får 375 miljoner kronor att fördela av det nya krispaketet för kulturen. Medlen är tänkta att stödja hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Flera olika typer av stöd kommer att utlysas under hösten, och en så stor del av medlen som möjligt kommer att vara beslutade före årets slut.

Hålltider:

 • Utlysning av krisstöd för distributörer, filmfestivaler och biografer kommer att ske måndagen den 19 oktober. Riktlinjer och ansökningshandlingar kommer att läggas ut på filminstitutet.se
 • Information om utlysningar kopplade till produktionsledet samt tidplan för dessa kommer också måndagen 19 oktober.
 • Den 19 oktober arrangeras ett webbinarium på Zoom, där ansvariga från Filminstitutet informerar och svarar på generella frågor om stöden enligt nedan:

  12.30–13.00 Information om krisstöden
  Medverkande:
  Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
  Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd
  Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd
  Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning

  13.00–14.00 Handläggare från Distribution och visning finns på plats för frågor kring krisstödet för biografer, distributörer och filmfestivaler.

  Webbinariet är öppet för alla, och ingen föranmälan krävs. Zoom-länk kommer i branschmeddelande måndag morgon den 19 oktober.


För frågor, kontakta:
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning: kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95


Utöver de medel som fördelas av Filminstitutet kan stöd också sökas från Konstnärsnämnden, som delar ut 200 miljoner i sitt krispaket till konstnärligt verksamma. Sista ansökningsdag för detta stöd är 22 oktober, och mer information finns hos Konstnärsnämnden.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg