2020-10-26 12:58Branschmeddelanden

Framskjuten deadline för internationella samproduktioner och tillfälligt justerade svarstider

Under oktober, november och december arbetar produktionsstödsenheten med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd. Det omfattande arbetet innebär att deadline för ansökning till internationella samproduktioner skjuts fram till 15 februari.

 

Arbetet med krisstöd innebär följande:

  • Svarstider blir längre, gäller både telefon och e-post
  • Aktiva ansökningar kan ta längre tid att handlägga/komma till beslut
  • Nya ansökningar till Filminstitutets reguljära stöd kan ta längre tid att handlägga
  • Handläggning av inlämnade redovisningar kan ta längre tid

Arbetet med krisstöd innebär även att ansökningar till stöd till produktion av filmprojekt - internationell samproduktion skjuts fram. Nytt datum för ansökningar sätts till 15 februari.

För övergripande frågor om svarstider och ansökningar, kontakta
Richard Stones, chef administration Produktionsstödsenheten: richard.stones@filminstitutet.se

För frågor om internationell samproduktion, kontakta
Lina Norberg Johansson, produktionscontroller internationella samproduktioner: lina.norberg@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg