2021-06-11 11:54Branschmeddelanden

Frågor och svar om återbetalning av krismedel

Som tidigare meddelats är de aktörer inom spridning och visning som erhållit krismedel från Svenska Filminstitutet för 2020 återbetalningsskyldiga, om de visar ett positivt bokslut. Nu finns frågor och svar om återbetalningarna sammanställda på Filminstitutets webb.

Vilka stödmottagare gäller detta? Hur mycket ska man betala tillbaka? Hur sker återbetalningen? Få svar på dina frågor, se Filminstitutets webbinarium om återbetalning och hitta snabbt kontaktuppgifter till handläggare och rådgivande ekonomer.

Läs mer här:
Gå direkt till sidan med frågor och svarOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg