2021-02-04 13:53Branschmeddelanden

Fortsatt tillfälliga riktlinjer för PRS samt datum för kommande stöd

Det publikrelaterade efterhandsstödet (PRS) anpassas även fortsättningsvis med tillfälliga riktlinjer, med anledning av covid-19. Dessutom utlyses inom kort Stöd för regional talangutveckling och Stöd för uteblivna intäkter. 

Filminstitutet har beslutat om förlängning av de tillfälliga riktlinjerna för PRS, och anpassningen gäller nu under perioden 12 mars 2020 – 31 oktober 2021.

Stödet baseras på en films bruttobiljettintäkt men med anledning av den pågående pandemin har biografernas kapacitet kraftigt begränsats. Detta gör att möjligheten att erhålla PRS minskar drastiskt. Nu anpassas stödet tillfälligt med en ny beräkningsmodell och tillfälliga riktlinjer.

Om alla restriktioner gällande publikkapacitet på biograf tas bort före den 31 oktober 2021 upphör de tillfälliga riktlinjerna att gälla i samband med återgången. Filminstitutet ska senast den 1 september 2021 fatta beslut om en eventuell förlängning eller förändring av de tillfälliga riktlinjerna ska genomföras utifrån den samlade utvecklingen första halvåret 2021.

Stödet kan sökas av produktionsbolag som är registrerade i Sverige.

Kommande stöd

- Stöd till regional talangutveckling - utlyses 15 februari. Stödet kan initialt sökas av filmverksamheter/regionala resurscentrum och regionala produktionscentrum.

- Stöd för uteblivna intäkter - förutsättningar för stödet utreds för närvarande och utlysning planeras till 8 mars.

För frågor, kontakta
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.se 08-665 11 87

Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se 08-665 11 48

Richard Stones, administrativ chef Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se 08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg