2020-05-29 09:22Branschmeddelanden

Förlängt tillfälligt utökat stöd till produktion för lång spelfilm och dokumentär

För att kunna färdigställa filmprojekt som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid-19 fortsatt möjlighet att söka utökat stöd.

 

Stödet är en förlängning av den insats som gjordes 27 mars, då Filminstitutet omfördelade stöd för projekt med planerad inspelningsstart fram till 1 juni. Det kan sökas för del av ökade kostnader till exempel i samband med avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion, byte av inspelningsland.

Stödet kan sökas av produktionsbolag som har inspelning eller planerad inspelningsstart juni – oktober 2020, eller pågående postproduktion.

Sista dag att söka stödet är 1 december 2020.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, administratör Produktionsstöd
annelie.juliusson@filminstitutet.se
08-665 12 32

Magdalena Jangard, chef enheten Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se
08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg