2021-06-30 09:08Branschmeddelanden

Förlängning av tillfälligt utökat stöd för produktion

Nu förlängs det tillfälligt utökade stödet för covidrelaterad påverkan på produktion av lång spel- och dokumentärfilm samt kortfilm.

Stödet är ytterligare en förlängning av det krisstöd som lanserades första gången i mars 2020. Nuvarande riktlinjer löper ut i augusti och stödet förlängs nu till 31 december 2021. Den nya perioden löper därmed 1 september 2021 – 31 december 2021.

Som tidigare kan stöd sökas för del av ökade kostnader till exempel i samband med avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion, byte av inspelningsland samt för covidrelaterade kostnader i produktionen. Möjlighet finns också att söka för utebliven finansiering orsakad av covid-19 pandemin. Läs mer i de uppdaterade riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för utökat stöd lång spelfilm 

Riktlinjer för utökat stöd lång dokumentärfilm 

Riktlinjer för utökat stöd kortfilm  

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

För frågor, kontakta:
Richard Stones, administrativ chef Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se, 08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg