2022-01-12 09:00Branschmeddelanden

Förändrat stöd till internationell lansering av svensk kortfilm

De internationella kulturella och kommersiella villkoren för film är under betydande förändring. För att bättre möta de nya villkoren har Filminstitutet genomfört förändringar i stödet till internationell lansering av svensk kortfilm. De nya riktlinjerna för stödet gäller retroaktivt från 1 januari 2022, och söks via Filminstutets digitala ansökningstjänst.

Det förändrade stödet ger större flexibilitet för producenter av kortfilmer att anpassa lanseringarna efter den enskilda filmens förutsättningar. Dessutom kommer producenter, i de fall en film tas in i Filminstitutets festivaldistribution, att kunna söka ett initialt stöd för att ta fram relevant visnings- och marknadsföringsmaterial redan innan den internationella premiären är bestämd. Stödet är plattformsneutralt.

De nya riktlinjerna finns att läsa här.

Digitalt informationsmöte

I samband med att det förändrade stödet börjar gälla håller Internationella enheten på Filminstitutet ett zoom-möte för att informera vidare och svara på frågor.

När: torsdag 20 januari kl 09.15–09.45
Var: online på Zoom
Anmälan: zoom-länk skickas ut senare och det går bra att anmäla sig fram till 18 januari via mail till sandra.norden@filminstitutet.se

Välkomna!

För mer info om lanseringsstödet, kontakta:

Jing Haase: jing.haase@filminstitutet.se

Josefina Mothander: josefina.mothander@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand