2021-04-26 11:47Branschmeddelanden

Förändrat stöd till internationell lansering av svensk långfilm

Den internationella marknaden för kommersiella rättigheter, förmedling och distribution är under betydande förändring. För att bättre möta de nya villkoren har Filminstitutet genomfört förändringar i stödet till internationell lansering av svenska långa spel- och dokumentärfilmer. De nya riktlinjerna för stödet gäller från måndag 3 maj, och söks via Filminstutets nya ansökningstjänst.

Alla filmer är olika och har därför olika internationell potential. Från att tidigare ha varit uteslutande inriktat på internationell premiär på en filmfestival, kan producenter nu söka stöd för en sådan internationell lansering som de ser möter möjligheter och potential för just deras film. Stöd kommer kunna sökas tidigt under filmens produktionsfas, över en längre period samt för lansering på olika plattformar.

De nya riktlinjerna kommer att publiceras på filminstitutet.se måndagen den 3 maj.

Digitalt informationsmöte

I samband med att det förändrade stödet börjar gälla håller Utlandsenheten på Filminstitutet ett zoom-möte för att informera vidare och svara på frågor.

När: torsdag 6 maj kl 11.00 –12.00
Var: online på Zoom
Anmälan: inbjudan kommer att skickas ut senare, men det går redan nu att anmäla sig till melissa.jonsson@filminstitutet.se

Välkomna!

Ny online-tjänst för stödansökningar

Som en del av arbetet med ökad digitalisering och hållbarhet, inför Filminstitutet en online-tjänst för stödansökningar. Ansökningstjänsten, som sjösätts den 3 maj, innebär ett säkrare, enklare och mer effektivt förfarande för stödsökande.


Den nya tjänsten lanseras stegvis och öppnas för ansökningar till Utlandsenheten i det första steget. Resterande stöd, det vill säga samtliga stöd under Produktionsstöd, Regioner Barn & unga och Distribution & visning, kommer att kunna sökas via tjänsten från och med hösten 2021.

Läs mer om ansökningstjänsten här. 

För mer info om lanseringsstödet, kontakta
Steffen Andersen-Møller, enhetschef Utland: steffen.andersen-moller@filminstitutet.se, 08-665 11 49

För info om ansökningstjänsten, kontakta
Joel Mogren, informationsförvaltare: joel.mogren@filminstitutet.se, 08-665 11 08


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand