2021-08-09 13:27Branschmeddelanden

Filminstutet fortsätter samarbetet med ATTAGIRL – ett internationellt initiativ för att stärka kvinnliga filmskapare

Svenska kvinnliga regissörer, manusförfattare och producenter kan även i år söka till ATTAGIRL, en global inkubator utformad för att stödja exceptionell talang och bidra till skapandet av innovativa och livskraftiga långfilmsprojekt med strategier som leder till genomförande av projekt och fortsatt framgång för talangen. Deadline för ansökan är 22 augusti.

ATTAGIRL är skapat av organisationen For Film’s Sake, och nu fortsätter initiativet med en ny utlysning. ATTAGIRLs mål är att sammanföra talang med internationell erfarenhet, nätverk och möjligheter till en större marknad för sina projekt genom avancerat stöd under projektutvecklingen med fokus på tre hörnstenar: innehåll, publik och marknad. Programmet är i år uppdelat i två faser, där varje fas innehåller två intensiva workshops. Fas ett fokuserar på kreativ projektutveckling och fas två på paketering och finansiering. Upp till 24 internationella team (med övervägande kvinnliga eller icke-binära medlemmar) blir inbjudna att delta i fas ett. Utifrån en bedömning av resultatet i fas ett kommer de projekt som är klara för fas två att bjudas in till den.

– Regissören och manusförfattaren Nathalie Álvarez Mesén och producenten Nima Yousefi deltog i ATTAGIRL första året med filmprojektet Vargen biter sönder dina rena händer. Vi ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare ett team möjlighet att samarbeta över gränserna på en internationell nivå med namnkunniga experter i detta unika sammanhang, säger Magdalena Jangard, produktionsstödschef på Svenska Filminstitutet.

Filminstutet är samarbetspartner i ATTAGIRL och programmet kan därför sökas även av svenska filmare. Ansökan sker direkt till ATTAGIRL och ett svenskt team kommer att väljas ut för deltagande. Programmet täcker deltagande för två personer. Önskar man lägga till en person går det bra, men det är då till självkostnadspris.

Riktlinjer för att söka till ATTAGIRL:

● Sökande team måste omfatta minst två personer (manusförfattare/producent/regissör).
● Sökande team kan innehålla manliga sökande, men 50% av medlemmarna (regissör, manusförfattare, producent) måste identifiera sig som kvinnliga eller icke-binära. 18 år eller äldre.
● Varje team söker med ett långt spelfilmsprojekt (över 70 minuter) som är under utveckling (ej dokumentär). Det är fördelaktigt om en första manusversion finns vid ansökningstillfället.
● Programmets fas ett kommer att äga rum mellan september och november 2021. Programmets fas två äger rum mellan februari och juni 2022. Sökande team måste kunna delta i workshopparna.

Mer information och ansökan finns här. 

Ansökan öppnade i juli och sista ansökningsdag är söndagen den 22 augusti.

För frågor, kontakta
Magdalena Jangard: magdalena.jangard@filminstitutet.se


Ämnen: Talang

Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand